Puszczanie fajerwerków zgodnie z prawem

Nadchodzi najbardziej oczekiwana noc – Sylwester. Spora większość z nas pragnie przeżyć ten czas w niezapomniany i huczny sposób. Warto jednak w czasie przygotowań do powitania Nowego Roku pomyśleć o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami.

W jedną noc sylwestrową odpalamy więcej fajerwerków niż przez całe 356 dni w roku. W tym okresie na terenie Unii Europejskiej dochodzi do kilkuset poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Przyczyną większości jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Warto dodać, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i w zgodzie z instrukcją. Policjanci na bieżąco sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu ich wykorzystywania.

Warto mieć na uwadze, że prawo zakazuje wykorzystywania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia , a dodatkowo 1 stycznia. Przedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek są niedozwolone prawem. Częstokroć gmin wprowadzono okresowe ograniczenia w stosowaniu materiałów pirotechnicznych. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, potwierdzenie na korzystanie materiałów pirotechnicznych wydaje uzasadniony wójt, burmistrz, prezydent aglomeracje.

Warto być świadomym:

 • Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak również przepisy prawa miejscowego;
 • Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i prawie każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2;
 • Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy w wielu przypadkach padają ofiarami fajerwerków;
 • Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, które muszą być pod stałą opieką ludzi dorosłych;
 • Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

 • Obudowa nie ma żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń;
 • Szczegóły składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się;
 • Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi;
 • Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania;
 • Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!);
 • Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

W trakcie korzystania z wyrobów pirotechnicznych warto pamiętać:

 • Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych;
 • Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzeniaciała, np. utratę wzroku, palców albo całej ręki;
 • Używając fajerwerków powinno się wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz dodatkowo w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych;
 • Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem – stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce;
 • W stanie nietrzeźwym oraz dodatkowo w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard;
 • O ile po odpaleniu fajerwerku albo wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, żeby sprawdzić, co się stało;
 • Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;
 • Gdy doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie.

Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie są nieodłącznymi szczegółami sylwestrowej zabawy. Pamiętajmy by zakupować je w metodę przemyślany, w zgodzie z zasadami zdrowego rozsądku! ZADBAJMY WSPÓLNIE O TO, Ażeby KONIEC STAREGO ROKU I POCZĄTEK NOWEGO ROKU BYŁ DLA NAS WSZYSTKICH MIŁY I BEZPIECZNY.

 

2 thoughts on “Puszczanie fajerwerków zgodnie z prawem”

 1. Sylwester to już był i pełno fajerwerków latało po niebie. Jednak na przyszły rok już można zaznajomić się z tym artykułem. Ja z synem puszczałem przed biurem notariusza Bydgoszcz, na środku chodnika i z pewnością nie było to zgodne z prawem, ale i tak nie żałuję.

Dodaj komentarz